:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.
 ทำเนียบบุคลากร กองการศึกษาฯ
 ทำเนียบ ผู้บริหารและครู อบจ.
 ส่งหนังสือราชการ
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 โรงเรียนสังกัด อบจ.
 กิจกรรมของกองการศึกษา
 ข้อมูลการอบรม-สัมนา
 ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
ระบบสมาชิก
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  • สำหรับโรงเรียนให้ใช้รหัสเดียวกันกับระบบสมัครกีฬา
โรงเรียนในสังกัด
  ไพรบึงวิทยาคม
  บ้านเพียนาม
  บ้านสิริขุนหาญ
  บ้านเปือยนาสูง
  กันทรอมวิทยาคม
  บ้านปราสาท
  ผักแพววิทยา
  กระดุมทองวิทยา
  แวงแก้ววิทยา
  หนองถ่มวิทยา
  หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
  โพธ์ธาตุประชาสรรค์
  บกวิทยาคม
  กุดเสลาวิทยาคม
  ดงรักวิทยา
  ตระกาศประชาสามัคคี
  สายธารวิทยา
  ไพรธรรมคุณวิทยา
  ร่มโพธิ์วิทยา
  โพธิ์วงศ์วิทยา
  นาแก้ววิทยา
  ศรีแก้วพิทยา
  หนองหว้าประชาสรรค์
  ไตรมิตร
  โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
  เมืองจันทร์วิทยาคม
  จิกสังข์ทองวิทยา
  ด่านอุดมศึกษา
  เมืองแคนวิทยาคม
  หวายคำวิทยา
  ประชาพัฒนศึกษา
  ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
  กุญชรศิรวิทย์
  ขุนหาญวิทยาสรรค์
  ราษีไศล
  ศิลาลาดวิทยา
  โนนปูนวิทยาคม
  โคกสะอาดวิทยาคม
  พรานวิบูลวิทยา
ลิงค์น่าสนใจหน่วยงานรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
   ตัวอย่างใบปะหน้าชุดผลงานเเบบใหม่ล่าสุด  อ่าน 236
   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560  อ่าน 239
   ขอเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบร่วมมือ(STAD) ด้วยชุดกิกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย  อ่าน 114
   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเงอนไขการประเม ืินผลงานพนักงานครและบ ู ุคลากรทางการศกษาเทศบาล ึ เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  อ่าน 409
   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครและบุคลากรทางการศกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  อ่าน 364
**************************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานผลการแข่งขันกีฬา
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 35 นครภูเก็ตเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา4356112
เปตอง30011
แบดมินตัน50011
ฟุตบอล40134
ฟุตซอล50011
หมากรุกไทย00000
หมากฮอสไทย21001
เซปักตะกร้อ20011
เทเบิลเทนนิส30011
วอลเลย์บอล00000
วอลเลย์บอลชายหาด00000
  รวม 67 6 7 9 22
 
หนังสือราชการจาก อบจ.ศก.
   ศก 51008/ว 1493 :  ด่วนที่สุด   การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     อ่าน 113
   ศก 51008/ว 1461 :  ปกติ   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างเรื่องมืออปรเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานเเละตัวชี้วัด    อ่าน 97
   ศก 51008/ว 1439 :  ปกติ   โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    อ่าน 87
   ศก 51008/ ว1450 :  ปกติ   ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา    อ่าน 50
   ศก 51008/ว 1374 :  ปกติ   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"    อ่าน 89
   ศก 51004/ ว1405 :  ปกติ   แจ้งการลดหย่อนภาษีเงินได้ ประจำปี 2561 สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    อ่าน 81
   ศก 51008/ว1379 :  ปกติ   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่    อ่าน 93
   ศก 51008/ว 1372 :  ปกติ   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษา) ประจำไตรมาสที่ 3 กรณี ค่าหนังสือเรียน    อ่าน 183
   ศก 51008/ ว 1375 :  ปกติ   ขอความร่วมมือในการต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ประเภทจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE    อ่าน 109
   ศก51004/510 :  ปกติ   แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียนในสังกัดฯ    อ่าน 92
   ศก51004/1187 :  ปกติ   แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียนในสังกัดฯ    อ่าน 82
   ศก 51008/2561ว 1047 :  ปกติ   ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา เเละผู้ด่อยโอกาศ ปีการศึกษา 2561    อ่าน 163
   ศก 51008/2561ว 1333 :  ปกติ   ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คำนวณ เเบบออนไลน์    อ่าน 83
   ศก 51008/ว 1285 :  ปกติ   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์    อ่าน 93
   ศก 51008/ว 1270 :  ปกติ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูเเบบองค์รวมตามกรอบ TPAC    อ่าน 190
**************************************
หนังสือราชการ ทั้งหมด
 
หนังสือราชการจาก จาก รร.
 เลขที่หนังสือเรื่องผู้ส่งสถานะหนังสือ
ศก 51008.16/157ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสดงรักวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.33/087ส่งรายชื่อเนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษประชาพัฒนศึกษา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.25/074ส่งรายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ครั้งที่ ๑๑หนองหว้าประชาสรรค์ :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.25/070ส่งรายชื่อลูกเสือ เนตรนารีหนองหว้าประชาสรรค์ :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.10/81รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งที่ 11หนองถ่มวิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.10/80ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมสัมมนาTPACKหนองถ่มวิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.25/068ส่งแบบตอบรับอบรม TPACKหนองหว้าประชาสรรค์ :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.08/70ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัิจิการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชีวัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระดุมทองวิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.17/204รายชื่อลูกเสือ เนตรนารีตระกาศประชาสามัคคี :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.25/064ส่งแบบตอบรับอบรม"การพัฒนาวิธีการสอนแบบคณิตศาสตร์สำหรับครู"หนองหว้าประชาสรรค์ :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
**************************************
หนังสือราชการเก่า ทั้งหมด
 
รายงานผลการแข่งขันกีฬา
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 35 นครภูเก็ตเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา4356112
เปตอง30011
แบดมินตัน50011
ฟุตบอล40134
ฟุตซอล50011
หมากรุกไทย00000
หมากฮอสไทย21001
เซปักตะกร้อ20011
เทเบิลเทนนิส30011
วอลเลย์บอล00000
วอลเลย์บอลชายหาด00000
  รวม 67 6 7 9 22
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา10411161643
เปตอง322103
แบดมินตัน200415
ฟุตบอล81214
ฟุตซอล83205
หมากรุกไทย80000
หมากฮอสไทย82002
เซปักตะกร้อ80022
เทเบิลเทนนิส202013
วอลเลย์บอล80000
วอลเลย์บอลชายหาด80000
  รวม 232 21 25 21 67
 
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 101 เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่34 ผีตาโขนเกมส์
ข่าวอบรมสมนา / คำสั่งต่างๆ
 
ข้อมูลการลงทะเบียน ทั้งหมด
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่าน 542
   อบรมครูคณิตศาสตร์  อ่าน 373
   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 403
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา2559  อ่าน 426
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาและการบันทึกบัญชีทุกประเภทของสถานศึกษา   อ่าน 466
   การอบรมสัมนา  อ่าน 500
**************************************
กิจกรรมอบรมสัมนา ทั้งหมด
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ตั้งกระทู้ใหม่  ดูกระทู้ทั้งหมด
NO.หัวข้อกระทู้อ่านตอบ
ยินดีต้องรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ110
KidBright เพื่อโรงเรียนอื่นๆสนใจคะ170
Golden Slot ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight380
ความกังวลเกี่ยวกับปัญหารถติดกลายเป็นปัญหาแรกๆ630
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1400
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 21110
ขอเผยแพร่ผลงาน การพัฒนารูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 2 ท21102 เรื่อง การอ่านบทเรียนนิราศภูเขาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 11020
ขอเผยแพร่ผลงาน การพัฒนารูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 2 ท21102 เรื่อง การอ่านบทเรียนนิราศภูเขาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1900
ขอเผยแพร่ผลงาน การพัฒนารูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 2 ท21102 เรื่อง การอ่านบทเรียนนิราศภูเขาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1900
การพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย 1 เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 41260


เวบไซต์ภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 1/ม.ค./2559
พยากรณ์อากาศ