:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.
 ทำเนียบบุคลากร กองการศึกษาฯ
 ทำเนียบ ผู้บริหารและครู อบจ.
 ส่งหนังสือราชการ
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 โรงเรียนสังกัด อบจ.
 กิจกรรมของกองการศึกษา
 ข้อมูลการอบรม-สัมนา
 ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
ระบบสมาชิก
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  • สำหรับโรงเรียนให้ใช้รหัสเดียวกันกับระบบสมัครกีฬา
โรงเรียนในสังกัด
  ไพรบึงวิทยาคม
  บ้านเพียนาม
  บ้านสิริขุนหาญ
  บ้านเปือยนาสูง
  กันทรอมวิทยาคม
  บ้านปราสาท
  ผักแพววิทยา
  กระดุมทองวิทยา
  แวงแก้ววิทยา
  หนองถ่มวิทยา
  หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
  โพธ์ธาตุประชาสรรค์
  บกวิทยาคม
  กุดเสลาวิทยาคม
  ดงรักวิทยา
  ตระกาศประชาสามัคคี
  สายธารวิทยา
  ไพรธรรมคุณวิทยา
  ร่มโพธิ์วิทยา
  โพธิ์วงศ์วิทยา
  นาแก้ววิทยา
  ศรีแก้วพิทยา
  หนองหว้าประชาสรรค์
  ไตรมิตร
  โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
  เมืองจันทร์วิทยาคม
  จิกสังข์ทองวิทยา
  ด่านอุดมศึกษา
  เมืองแคนวิทยาคม
  ประชาพัฒนศึกษา
  ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
  กุญชรศิรวิทย์
  ขุนหาญวิทยาสรรค์
  ราษีไศล
  ศิลาลาดวิทยา
  โนนปูนวิทยาคม
  โคกสะอาดวิทยาคม
  พรานวิบูลวิทยา
  หวายคำวิทยา
ลิงค์น่าสนใจหน่วยงานรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
   ระบบ Login ของโรงเรียนใช้งานได้ปกติแล้ว  อ่าน 138
   ไฟล์เอกสารใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 "นครพนมเกมส์"  อ่าน 242
   คู่มือระเบียบกฏหมายเเละหนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปี 2562  อ่าน 1343
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูขึ้น (เเก้ไขล่าสุด)  อ่าน 1546
   รายงานผลการแข่งขันนครเชียงใหม่เกมส์ ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 2561  อ่าน 891
**************************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
หนังสือราชการจาก อบจ.ศก.
   ศก51008/4532 :  ปกติ   แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้อนุมัติเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่12 ปีการศึกษา2563 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่9 และครูดีเด่น ประจำปี2563    อ่าน 30
   ศก51012/223 :  ปกติ   การเสนอกฎบัตร การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในตามมาตรการกรมบัญชีกลางกำหนด    อ่าน 24
   ศก51004/1814 :  ปกติ   ขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก สู้ภัย Covid-19 มาตรการที่2    อ่าน 21
   ศก51004/1813 :  ปกติ   ขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือมาชิก สู้ภัย Covid-19 มาตรการที่1    อ่าน 16
   ศก51008/4525 :  ปกติ   ขอความร่วมมือติดตามเอกสารสัญญาการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ยังไม่ได้จัดส่งให้กับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2557 และ ปีการศึกษา 2559-2561    อ่าน 52
   ศก 51008/ ว 4511 :  ปกติ   เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2563    อ่าน 62
   ที่ ศก 0023.3/ว5697 :  ปกติ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561    อ่าน 64
   ที่ ศธ521055/1232 :  ปกติ   การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูทางการศึกษา ประจำปี 2563     อ่าน 55
   ศก51004/ว1779 :  ปกติ   การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน    อ่าน 101
   สอ.ศก./ว.628/2563 :  ปกติ   ประชาสัมพันธ์สรรหาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษจำกัด    อ่าน 100
   ศก51001/ว384 :  ปกติ   ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์เนื่ิองในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ    อ่าน 76
   ที่ ศก ๕๑๐๐๘/๔๓๕๗ :  ปกติ   เเจ้งพิจารณาเข้าใช้งานโครงข่ายภายใต้โครงข่ายการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    อ่าน 148
   ศก51008/2563 :  ปกติ   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนตามเเนวทางการประเมินผลงานข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เกณฑ์ใหม่)    อ่าน 120
   ศก51008/2563 :  ปกติ   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อ่าน 86
   ศก51008/2563 :  ปกติ   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักศุตร การเขียนเเละการกำหนดค่าใช้จ่ายโครงการตามเเผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อเชื่อมโยงสู่การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)    อ่าน 92
**************************************
หนังสือราชการ ทั้งหมด
 
หนังสือราชการจาก จาก รร.
 เลขที่หนังสือเรื่องผู้ส่งสถานะหนังสือ
ศก 51008.18/233รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2563สายธารวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.25/213การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1หนองหว้าประชาสรรค์ :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.25/204ส่งสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือน เมษายน 2561หนองหว้าประชาสรรค์ :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.19/294ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติ่ม)ไพรธรรมคุณวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.19/270ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไพรธรรมคุณวิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.15/202ส่งรายชื่ออบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564กุดเสลาวิทยาคม :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.22/137ส่งใบสมัครโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEนาแก้ววิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.22/137ส่งใบสมัครโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEขุนหาญวิทยาสรรค์ :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.23/โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ ส่งแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนาแก้ววิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.21/149ส่งแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจิกสังข์ทองวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
**************************************
หนังสือราชการเก่า ทั้งหมด
 
รายงานผลการแข่งขันกีฬา
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 นครพนมเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา00000
เปตอง00000
แบดมินตัน00000
ฟุตบอล80000
ฟุตซอล80000
หมากรุกไทย00000
หมากฮอสไทย00000
เซปักตะกร้อ00000
เทเบิลเทนนิส00000
วอลเลย์บอล00000
วอลเลย์บอลชายหาด00000
  รวม 16 0 0 0 0
 
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 สาธรเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 น้ำตาลหวานเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 35 นครภูเก็ตเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 101 เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่34 ผีตาโขนเกมส์
ข่าวอบรมสมนา / คำสั่งต่างๆ
 
ข้อมูลการลงทะเบียน ทั้งหมด
   การอบรมวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่  อ่าน 214
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่าน 3079
   อบรมครูคณิตศาสตร์  อ่าน 1271
   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 1191
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา2559  อ่าน 1209
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาและการบันทึกบัญชีทุกประเภทของสถานศึกษา   อ่าน 1496
   การอบรมสัมนา  อ่าน 1516
**************************************
กิจกรรมอบรมสัมนา ทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
   รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ขุนหาญเมืองน่าอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อ่าน 107
   การพัฒนารูปแบบการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ RAAIM กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อ่าน 103
   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อ่าน 682
   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อ่าน 626
   รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา(วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่าน 578
   รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช   อ่าน 113
   รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช   อ่าน 360
   คู่มือประเมินมาตรฐาน  อ่าน 0
**************************************
ผลงานที่เผยแพร่ ทั้งหมด
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ตั้งกระทู้ใหม่  ดูกระทู้ทั้งหมด
NO.หัวข้อกระทู้อ่านตอบ
eCETgHRUulPI660
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3310
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3240
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา580
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน560
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา520
bBzWVCxLFgzMVx980
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ3790
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ แบบฝึกทักษะ 1920
การโยกย้ายงาน7110


เวบไซต์ภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 1/ม.ค./2559
พยากรณ์อากาศ