ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

นายวานิช  ธรรมวัตร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
โรงเรียน โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพที่เผยแพร

       บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ประวัติศาสตร์อยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    -

เผยแพร่เมือวันที่ 2023-03-13
จำนวน ผู้เข้าชม 542 คน

©    Copyright 2006 prasathuai.ac.th All rights reserved.by Artitep Singhapoo เปิดใช้งาน 15 พฤศจิกายน 2556
Webmaster : singhapoo@hotmail.com โรงเรียนบ้านปราสาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ