ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

กัญภร  ทศพิมพ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
โรงเรียน กุญชรศิรวิทย์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพที่เผยแพร

       บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์โดยการจัดการ เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    -

เผยแพร่เมือวันที่ 2023-09-02
จำนวน ผู้เข้าชม 362 คน

©    Copyright 2006 prasathuai.ac.th All rights reserved.by Artitep Singhapoo เปิดใช้งาน 15 พฤศจิกายน 2556
Webmaster : singhapoo@hotmail.com โรงเรียนบ้านปราสาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ