ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   เมืองจันทร์วิทยาคม
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.28/135      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 11 พ.ค. 2560   ส่งวันที่ : 16 พ.ค. 2560

เรื่อง : การส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)

ผู้ส่ง : โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 951 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 การส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยา

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677