ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   ด่านอุดมศึกษา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.30/067      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 16 พ.ค. 2560   ส่งวันที่ : 16 พ.ค. 2560

เรื่อง : ส่งผลคะแนนเฉลี่ย Pre O-net ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ข้อสอบ สพฐ)

ผู้ส่ง : โรงเรียนด่านอุดมศึกษา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนด่านอุดมศึกษา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 928 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

ส่งผลคะแนนเฉลี่ย Pre O-net ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ข้อสอบ สพฐ)

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677