ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   กุญชรศิรวิทย์
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.35/      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 18 พ.ค. 2560   ส่งวันที่ : 18 พ.ค. 2560

เรื่อง : คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ Pre-Onet ม.3 ปีการศึกษา 2559

ผู้ส่ง : โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 930 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677