ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   ร่มโพธิ์วิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.21/197      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 18 พ.ค. 2560   ส่งวันที่ : 18 พ.ค. 2560

เรื่อง : ผลการทดสอบ Pre O-Net 5 กลุ่มสาระฯ

ผู้ส่ง : โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 929 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677