ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   ราษีไศล
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.37/      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  ส่งเสริมการศึกษาฯ
หนังสือลงวันที่ : 22 พ.ค. 2560   ส่งวันที่ : 22 พ.ค. 2560

เรื่อง : คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ Pre o -net สพฐ.ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนราษีไศล

ผู้ส่ง : โรงเรียนราษีไศล   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนราษีไศล   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 943 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677