ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   แวงแก้ววิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.09/      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 22 พ.ค. 2560   ส่งวันที่ : 22 พ.ค. 2560

เรื่อง : pre o-net 2559

ผู้ส่ง : โรงเรียนแวงแก้ววิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนแวงแก้ววิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 908 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 คะแนน pre o-net  2559  โรงเรียนแวงแก้ววิทยา

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677