ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   กุดเสลาวิทยาคม
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.15/160      สถานะหนังสือ :  ด่วน     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 18 มิ.ย. 2562   ส่งวันที่ : 18 มิ.ย. 2562

เรื่อง : ส่งรายชื่อโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ส่ง : โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 136 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677