ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   บ้านปราสาท
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.06/163      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 26 ส.ค. 2562   ส่งวันที่ : 26 ส.ค. 2562

เรื่อง : ส่งรายชื่อนักเรียนขอรับทุนการศึกษา พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ส่ง : โรงเรียนบ้านปราสาท   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนบ้านปราสาท   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 174 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 ส่งรายชื่อนักเรียนขอรับทุนการศึกษา พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ประจำปีการศึกษา 2562

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677