ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   นาแก้ววิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.23/      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 15 พ.ย. 2562   ส่งวันที่ : 20 พ.ย. 2562

เรื่อง : ส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ส่ง : โรงเรียนนาแก้ววิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนนาแก้ววิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 138 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 นำส่งกองการเจ้าหน้าที่

 

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677