ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   บ้านปราสาท
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.06/096      สถานะหนังสือ :  ด่วนที่สุดถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 03 ก.พ. 2563   ส่งวันที่ : 03 ก.พ. 2563

เรื่อง : จำนวนนักเรียนจบ ปีการศึกษา 2562

ผู้ส่ง : โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนบ้านปราสาท   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1003 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677