ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   โพธิ์วงศ์วิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.17/096      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 27 มี.ค. 2563   ส่งวันที่ : 30 มี.ค. 2563

เรื่อง : ขอรับสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม

ผู้ส่ง : โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 88 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 ส่งหนังสือซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677