ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   นาแก้ววิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.22/137      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารงานทั่วไป
หนังสือลงวันที่ : 14 ก.ค. 2563   ส่งวันที่ : 15 ก.ค. 2563

เรื่อง : ส่งใบสมัครโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ผู้ส่ง : โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนนาแก้ววิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1055 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677