ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   กันทรอมวิทยาคม
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.05/237      สถานะหนังสือ :  ด่วนที่สุดถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 05 ม.ค. 2564   ส่งวันที่ : 05 ม.ค. 2564

เรื่อง : ส่งข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงและสัมผัสของเชื้อโรคโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่ช่วงเทสกาลปีใหม่

ผู้ส่ง : โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1064 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 ส่งข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงและสัมผัสของเชื้อโรคโควิด-19
ในการระบาดระลอกใหม่ช่วงเทสกาลปีใหม่

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677