ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   ผักแพววิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.07/041      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 28 ก.พ. 2565   ส่งวันที่ : 28 ก.พ. 2565

เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคนเข้าบ้านพักโรงเรียนผักแพววิทยา

ผู้ส่ง : โรงเรียนผักแพววิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนผักแพววิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1179 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

ส่งคำสั่งแต่งตั้งและทะเบียนคุมทีพัก

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677