ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.11/290      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 08 ธ.ค. 2565   ส่งวันที่ : 08 ธ.ค. 2565

เรื่อง : การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ส่ง : โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1553 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677