ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   พรานวิบูลวิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.20/020      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 17 ม.ค. 2566   ส่งวันที่ : 18 ม.ค. 2566

เรื่อง : โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า : กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเคลื่อนไหวทางร่างกายท้าทายสมอง

ผู้ส่ง : โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1762 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677