ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   ประชาพัฒนศึกษา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.33/      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 02 พ.ค. 2560   ส่งวันที่ : 02 พ.ค. 2560

เรื่อง : ส่งรายชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้ส่ง : โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 926 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677