ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   โคกสะอาดวิทยาคม
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.13/๐๗๘      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 05 พ.ค. 2560   ส่งวันที่ : 05 พ.ค. 2560

เรื่อง : ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการผู้นำทางศานาพิธี

ผู้ส่ง : โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 945 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 เรียน ผู้เกียวข้อง

 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม รายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677