:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.
 ทำเนียบบุคลากร กองการศึกษาฯ
 ทำเนียบ ผู้บริหารและครู อบจ.
 ส่งหนังสือราชการ
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 โรงเรียนสังกัด อบจ.
 กิจกรรมของกองการศึกษา
 ข้อมูลการอบรม-สัมนา
 ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
ระบบสมาชิก
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  • สำหรับโรงเรียนให้ใช้รหัสเดียวกันกับระบบสมัครกีฬา
โรงเรียนในสังกัด
  ไพรบึงวิทยาคม
  บ้านเพียนาม
  บ้านสิริขุนหาญ
  บ้านเปือยนาสูง
  กันทรอมวิทยาคม
  บ้านปราสาท
  ผักแพววิทยา
  กระดุมทองวิทยา
  แวงแก้ววิทยา
  หนองถ่มวิทยา
  หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
  โพธ์ธาตุประชาสรรค์
  บกวิทยาคม
  กุดเสลาวิทยาคม
  ดงรักวิทยา
  ตระกาศประชาสามัคคี
  สายธารวิทยา
  ไพรธรรมคุณวิทยา
  ร่มโพธิ์วิทยา
  โพธิ์วงศ์วิทยา
  นาแก้ววิทยา
  ศรีแก้วพิทยา
  หนองหว้าประชาสรรค์
  ไตรมิตร
  โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
  เมืองจันทร์วิทยาคม
  จิกสังข์ทองวิทยา
  ด่านอุดมศึกษา
  เมืองแคนวิทยาคม
  ประชาพัฒนศึกษา
  ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
  กุญชรศิรวิทย์
  ขุนหาญวิทยาสรรค์
  ราษีไศล
  ศิลาลาดวิทยา
  โนนปูนวิทยาคม
  โคกสะอาดวิทยาคม
  พรานวิบูลวิทยา
  หวายคำวิทยา
ลิงค์น่าสนใจหน่วยงานรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
   ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดทำนวัตกรรม 2/2566  อ่าน 23
   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖   อ่าน 52
   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๖  อ่าน 49
   ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดศรีสะเกษ   อ่าน 44
   แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขระดับภูมิภาค  อ่าน 111
**************************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ผู้อำนวยการ

นางอินทุ์อร คันศร

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 
หนังสือราชการจาก อบจ.ศก.
   ศก 51008 / :  ปกติ   การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖    อ่าน 4535
   ศก 51008 /ว 797 :  ปกติ   ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐ    อ่าน 4532
   ศก51008/ว793 :  ปกติ   โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ    อ่าน 4533
   ศก 51008/ว785 :  ปกติ   แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566    อ่าน 4533
   ศก 51008 /ว 788 :  ปกติ   ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ ๖/๒๕๖๖    อ่าน 4533
   ศก51029/ว275 :  ปกติ   การแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งสึกษานิเทศก์จากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้    อ่าน 4532
   ศก51029/ว269 :  ปกติ   ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    อ่าน 4534
   ศก ๕๑๐๐๘/ว๗๔๖ :  ปกติ   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการวันดำรงราชานุภาพรำลึก    อ่าน 4536
   ศก 51008 /ว 757 :  ปกติ   การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/๒๕๖๖    อ่าน 4533
   ศก51008/ว755 :  ปกติ   การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    อ่าน 4532
   ศก51008/ ว 742 :  ปกติ   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco School) ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2566)    อ่าน 4533
   ศก ๕๑๐๐๘/ว743 :  ปกติ   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการโครงการสัมนา Education Leaders Forum หัวข้อ "Mind Education จิตใจเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน "    อ่าน 4536
   ศก51008/ ว 724 :  ปกติ   โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYF World Camp     อ่าน 4534
   ศก51008/ว717 :  ปกติ   แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    อ่าน 4533
   ศก51008/ว720 :  ปกติ   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    อ่าน 4533
**************************************
หนังสือราชการ ทั้งหมด
 
หนังสือราชการจาก จาก รร.
 เลขที่หนังสือเรื่องผู้ส่งสถานะหนังสือ
ศก 51008.20/รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันพรานวิบูลวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.20/ระเบียบการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ปี 2566พรานวิบูลวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.07/75การเก็บข้อมูลนักเรียนในสังกัดอบจ.ศรีสะเกษ (ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา)ผักแพววิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.21/58รายงานผลการใช้ระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0ร่มโพธิ์วิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.07/61รายงานผลการใช้ระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0ผักแพววิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.20/020โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า : กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเคลื่อนไหวทางร่างกายท้าทายสมองพรานวิบูลวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.15/005ส่งรายชื่อครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกุดเสลาวิทยาคม :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.11/290การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.15/288เตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (ค่าเช่าบ้าน-ค่าการศึกษาบุตร) ประจำปีงบประมาณ 2567กุดเสลาวิทยาคม :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.32/วส่งแก้รายชื่อคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬาตะกร้อหวายคำวิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
**************************************
หนังสือราชการเก่า ทั้งหมด
 
รายงานผลการแข่งขันกีฬา
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 นครพนมเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา00000
เปตอง00000
แบดมินตัน00000
ฟุตบอล80000
ฟุตซอล80000
หมากรุกไทย00000
หมากฮอสไทย00000
เซปักตะกร้อ00000
เทเบิลเทนนิส00000
วอลเลย์บอล00000
วอลเลย์บอลชายหาด00000
  รวม 16 0 0 0 0
 
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 สาธรเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 น้ำตาลหวานเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 35 นครภูเก็ตเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 101 เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่34 ผีตาโขนเกมส์
ข่าวอบรมสมนา / คำสั่งต่างๆ
 
ข้อมูลการลงทะเบียน ทั้งหมด
   การอบรมวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่  อ่าน 1944
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่าน 5053
   อบรมครูคณิตศาสตร์  อ่าน 2738
   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 2570
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา2559  อ่าน 2665
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาและการบันทึกบัญชีทุกประเภทของสถานศึกษา   อ่าน 2953
   การอบรมสัมนา  อ่าน 2986
**************************************
กิจกรรมอบรมสัมนา ทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
   การประเมินโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก  อ่าน 102
   การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยบูรณาการ กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  อ่าน 113
   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อ่าน 104
   การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ่าน 99
   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อ่าน 139
   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ประวัติศาสตร์อยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อ่าน 160
   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบรูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อ่าน 146
   รายงานการประมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท  อ่าน 411
**************************************
ผลงานที่เผยแพร่ ทั้งหมด
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ตั้งกระทู้ใหม่  ดูกระทู้ทั้งหมด
NO.หัวข้อกระทู้อ่านตอบ
ฝากลิ้งค์ เว็บไซต์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา163830
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิค การเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5163820
รูปแบบกการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) โรงเรียนดงรักวิทยา163870
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 163860
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียน แบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5163880
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายน่ารู้ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคSTAD เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม163851
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5Es)วิชาประวัติศาสตร์ 2 163890
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (TPRAPE Model)163870
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่องการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 163870
การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 163850


เวบไซต์ภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 1/ม.ค./2559
พยากรณ์อากาศ