ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

หัวข้อข่าวสาร :

 ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ


ประกาศวันที่ : 08 ก.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2538 คน
ที่มา : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดของข่าวสาร

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ป.๓
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.๔ - ม.๖

วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
๑. ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
๒. ใช้กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ในการแข่งขัน
- ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ขนาด ๑๑” x ๑๕” ใช้สีไม้
- ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ขนาด ๑๑” x ๑๕” ใช้สีชอล์ค
- ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ขนาด ๑๕” x ๒๒” ใช้สีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิก
- ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ขนาด ๑๕” x ๒๒” ใช้สีน้ำ
๓. หัวข้อการแข่งขัน
- ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “แผ่นดินของพ่อ”
- ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “กษัตริย์นักรบ”
- ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐”
- ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “แสงแห่งกษัตริย์”
๔. ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ

รางวัลการประกวด
๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๔๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
-ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ฝึกสอนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วม

ส่งผลงานและเอกสารประกอบการสมัคร
ภายในวันนี้ ถึง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ส่งผลงานและใบสมัคร ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยดูตราประทับวันส่งเป็นสำคัญ
ส่งเอกสารถึง
โครงการประกวดภาพวาดระบายสี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัคร
๒. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบเกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง (ของผู้สมัคร, ผู้ปกครอง และผู้สมัครเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการสมัคร โครงการประกวดภาพวาดระบายสีเท่านั้น)
๓. คำรับรองในผลงาน

ประกาศผล
ตัดสิน ๒๔ กรกฎคม ๒๕๖๔ และประกาศผลรางวัลผ่าน Website และ Facebook กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ศรีสะเกษ

ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันและใบสมัคร


 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677